Publicaties

Ik heb 15 jaar lang onderzoek gedaan naar allerlei interventies, beleidsplannen en organisaties in het sociaal en veiligheidsdomein. O.a. naar (anti)radicalisering, criminaliteit, ondermijning, jeugdzorg, opvoeden, burgerschap. Hoewel ik zelf geen (evaluatie)onderzoek meer uitvoer, vind ik het wel belangrijk om mijn onderzoekswerk te delen. Immers, door gebruik te maken van bestaande kennis kunnen we effectiever sociaal- en veiligheidsbeleid maken. 

Professionele publicaties

Wetenschappelijke publicaties

 • Gielen, Amy-Jane (2020), Evaluating Countering Violent Extremism. Evaluating Countering Violent Extremism (CVE). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Gielen, Amy-Jane (2020). Deradicalisation in the Benelux. A variety of local approaches. In: Stig Jarle Hansen & Stiad Lid. Routledge Handbook of Deradicalisation and Disengagement.London: Routledge.
 • Gielen, Amy-Jane en Annebregt Dijkman (2019). “Evidence Based Informed Policy Design for Support Groups for Families of Foreign Fighters: Ex Ante Application of Realistic Review and Realist Evaluation,” Journal for Deradicalization, Vol. 20, pp. 232 – 271.
 • Gielen, Amy-Jane (2018a), “Exit Programmes for Female Jihadists: A Proposal for Conducting a Realistic Evaluation of the Dutch Approach,” International Sociology, pp. 1-18.
 • Gielen, Amy-Jane (2017a), “Countering Violent Extremism. A Realist Approach for Assessing What Works, for Whom, in What Circumstances and How?” Terrorism & Political Violence, pp. 1-19.
 • Gielen, Amy-Jane (2017b). “Evaluatie van de bestrijding van gewelddadig extremisme,” In: Lore Colaerts (eds). ‘Deradicalisering’. Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid. Brussel: Vlaams Vredesinstituut.
 • Gielen, Amy-Jane & Ron van Wonderen (2013). “Antiradicaliseringsbeleid: de dingen goed doen of de goede dingen doen?” Tijdschrift voor Veiligheid, 4 (12), pp. 56-69.
 • Uitermark, Justus, Amy-Jane Gielen & Marcel Ham (red.) (2012). Wat werkt nu werkelijk? Politiek en praktijk van sociale interventies. Amsterdam; Van Gennep.
 • Gielen, Amy-Jane (2011). “De uitdagingen en (on)mogelijkheden van indicatoren voor beleid,” Gepresenteerd op Politicologenetmaal, Amsterdam 9-10 juni 2011
 • Gielen, Amy-Jane en John Grin (2010). “De betekenissen van evidence based handelen en de aard van evidence. ” In: Dries Verlet en Carlos Devos (red). Efficiëntie en effectiviteit van de publieke sector in de weegschaal. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering.
 • Uitermark, Justus en Amy-Jane Gielen (2010). “Islam in the spotlights.The mediatisation of politics in an Amsterdam neighbourhood. ” Urban Studies, 47 (6), pp. 1325-1342.
 • Gielen, Amy-Jane en Gerd Junne (2008). “Evaluatie van antiradicaliseringsprojecten. Hoe meet je of radicalisering wordt tegengegaan? ” In: Dries Verlet en Carlos Devos (red). Over beleidsevaluatie: van theorie naar praktijk en terug. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering.
 • Gielen, Amy-Jane (2008). Radicalisering en Identiteit. Radicale rechtse en moslimjongeren vergeleken. Amsterdam: Aksant.

Opinie & Interviews

Extra

In 2012 verschenen van Justus Uitermark, Amy-Jane Gielen en Marcel Ham (red.):

Wat werkt nu werkelijk?
Politiek en praktijk van sociale interventies

In Wat werkt nu werkelijk? onderzoeken prominente auteurs de beste en slechtste interventies op het gebied van criminaliteit, jeugd, gezondheid, arbeidsreïntegratie en sociaal beleid. Wat vertellen de databanken ons hierover? Het boek zoomt in op exemplarische voorbeelden van succesvolle maatregelen. Wat is de beste manier om kwetsbare en eenzame mensen weer bij de samenleving te betrekken? Helpt visolie tegen agressie? Halen kinderen door veel te sporten slechtere of juist betere cijfers op school? Welk beleid werkt tegen dakloosheid? Zijn het herhaalbare methoden? En wie bepaalt eigenlijk wat effectiviteit betekent of hoe het bewezen kan worden? Lees meer over het boek op de website, waar het boek tevens te bestellen is.

In 2008 is van Amy-Jane Gielen via Uitgeverij Aksant verschenen:

Radicalisering en identiteit
Radicale rechtse en moslimjongeren vergeleken

De moord op Theo van Gogh zorgde voor een schokgolf in Nederland. Radicale moslims bleken ook in onze steden aanwezig te zijn. Wie zijn deze jongeren en welke factoren hebben geleid tot hun radicaliseringsproces, was een vraag die breed leefde. Onderzoek dat antwoord probeerde te geven op deze vragen, noemde diverse factoren op het internationale, sociaal-economische en sociaal-psycholoigische niveau die zouden leiden tot radicalisering. Amy-Jane Gielen richt haar aandacht op een onderbelicht aspect in deze onderzoeken: de zoektocht naar identiteit. Daarbij kijkt zij niet alleen naar geradicaliseerde moslimjongeren, maar ook naar een groep die regelmatig vergeten wordt: rechts radicale jongeren. Zij besluit met enkele hoofdstukken over maatregelen die de overheid zou kunnen nemen om radicalisering tegen te gaan. Evaluaties van enkele activiteiten uit het Slotervaartse actieplan om radicalisering tegen te gaan, komen daarbij aan bod.

Geïnteresseerd? Het boek is bij iedere boekhandel te bestellen, o.a. bij Bol.comBruna & Uitgeverij Aksant