Missie & Visie

Effectief sociaal en veiligheidsbeleid is waar ik met Evidence Based Work (EBW) een bijdrage aan wil leveren. Wat werkt? Voor wie, onder welke omstandigheden en op welke wijze? Dat zijn vragen waar ik mij al 15 jaar mee bezig houd. Het is mijn doel om deze kennis beschikbaar te stellen en mensen te helpen nog effectiever beleid te maken.

Maar hier houdt de missie van Evidence Based Work niet op. Beleid met impact kan alleen gecreëerd worden door effectieve en weerbare professionals. Het motto van EBW is ‘best practices need best people’.  Dat vereist veel meer dan alleen investeren in deskundigheidsbevordering. Het vraagt ook om aandacht voor de mens achter de professional, de meervoudige identiteiten die we allemaal hebben, goed zorgen voor jezelf, voor elkaar en het kunnen uitspreken van de dilemma’s en spanningsvelden in ons werk. Daar helpt EBW graag bij.

Thema's & doelgroepen

Mijn diensten bied ik aan voor een breed spectrum aan opdrachtgevers en beslaan diverse thema’s in het sociaal en veiligheidsdomein:

Sociaal beleid, veiligheidsbeleid, radicalisering, criminaliteit, jeugd

Sociale en veiligheidsthema’s:

 • Weerbaarheid van jongeren: burgerschap en identiteitsvorming
 • Weerbaar opvoeden en familieondersteuning
 • Jeugdwerkloosheid
 • Onderwijs
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Persoonsgerichte aanpak
 • Deradicalisering en disengagement
 • Criminaliteit & recidive
 • Ondermijning
 • Discriminatie
 • Polarisatie
 • Maatschappelijke onrust
Opdrachtgevers, ministeries, gemeenten, Amy-Jane Gielen

Evidence Based Work werkt met bestuurders, managers, beleidsmakers en uitvoerende professionals van de volgende organisaties:

 • Gemeenten
 • Ministeries
 • Ambassades
 • Europese Commissie
 • Verenigde Naties
 • Universiteiten
 • Kennisinstituten
 • Zelforganisaties
 • Jeugdzorg
 • Onderwijs
 • Politie
 • Gevangenissen
 • Jongerenwerk

Over Amy-Jane Gielen

Ik ben dr. Amy-Jane Gielen, politicoloog en gecertificeerd als Tiny Habits coach. Ik ben auteur van diverse boeken, boekhoofdstukken en publicaties over effectiviteit in het sociaal en veiligheidsdomein. Ik heb masterstudenten aan de Universiteit van Amsterdam lesgegeven over bestuur en beleid.

Ik ben ruim 15 jaar werkzaam in het sociaal en veiligheidsdomein en heb uiteenlopende rollen vervuld: directeur, onderzoeker, strategisch adviseur, docent, trainer, ontwikkelaar, projectleider, procesbegeleider, commissielid, auteur en spreker.

Ik heb met uiteenlopende doelgroepen gewerkt: van kwetsbare jongeren tot beleidsmakers en professionals tot bestuurders en alles ertussenin. Het kunnen schakelen tussen deze leefwerelden is mijn kracht.

Mijn specialisatie is evidence based werken. Ik wil bijdragen aan een betere wereld middels effectief beleid. Mijn proefschrift draaide volledig om de vraag ‘wat werkt, voor wie, onder welke omstandigheden en op welke wijze?’ Ik ben mede-ontwikkelaar van de Toolkit Evidence Based Werken en ik heb tientallen opdrachtgevers gecoacht en getraind om effectiever beleid te maken. 

Ik ben een betrokken verbinder met een sterk analytisch vermogen en grote politiek-bestuurlijke sensitiviteit, in staat om kritisch (mee) te denken en me elk onderwerp snel eigen te maken. 

Amy-Jane Gielen, beleid met impact, Tiny Habits, coach, trainer, onderzoeker, Toolkit, evidence based werken, universiteit van amsterdam