Preventieclassificatiemodel

3 november 2020

Preventie van radicalisering en extremisme is geen vraagstuk van het veiligheidsdomein alleen. Ook het sociale domein heeft hierin een rol en samenwerken tussen beide domeinen is nodig, zoals het preventieclassificatiemodel inzichtelijk maakt. Dit model is ontwikkeld door dr. Amy-Jane Gielen van Evidence Based Work (EBW).

Het preventieclassificatiemodel neemt het fenomeen van individuele radicalisering als uitgangspunt, in plaats van de taken van de professional. Het laat zien dat het sociaal domein en het veiligheidsdomein gezamenlijk werken aan een maatschappelijke opgave: het voorkomen en tegengaan van radicalisering.

Het begint met hele brede preventie, gericht op de samenleving als geheel, en trechtert dan steeds verder. Er kunnen drie fasen worden onderscheiden, zoals in de illustratie te zien is. Primaire preventie richt zich op het versterken van weerbaarheid en het toerusten van ambtenaren, professionals en sleutelfiguren, om kwetsbare groepen en individuen te herkennen. Dit is de fase waarin het sociaal domein onmisbaar is. Bij secundaire preventie is er sprake van maatwerk om verdere radicalisering van radicaliserende mensen tegen te gaan. Tertiaire preventie moet voorkomen dat extremisten opnieuw de fout ingaan.

Wil jij weten hoe je dit model kunt gebruiken of effectief en integraal beleid te maken? Neem dan vrijblijvend contact op met dr. Amy-Jane Gielen.

Jarenlang is het veiligheidsdomein grotendeels verantwoordelijk geweest voor de preventie van radicalisering. Op zich logisch, want op het moment dat je te maken hebt met extremisme heb je automatisch een veiligheidsprobleem. Tegelijkertijd bevat antiradicalisering ook vroegtijdige preventie. OOV-ambtenaren kwamen daardoor in een spagaat. Ze moesten activiteiten organiseren die normaal gesproken georganiseerd worden door onderwijs, jeugdzorg of jongerenwerk. Ambtenaren uit het sociaal domein zeiden: “Wij zijn niet van de radicalisering, want dat gaat over terrorisme en aanslagen.” Het model laat zien dat primaire preventie typisch iets is voor het sociaal domein. Het gaat namelijk ook om het versterken van weerbaarheid.

Amy-Jane gebruikt dit model bij programmascans, visietrajecten en workshops die ze voor gemeenten en de Rijksoverheid uitvoert.

Meer informatie

Wilt u ook meer verbinding creeëren tussen het sociaal domein en veiligheidsdomein of u visie op de preventie van radicalisering herijken? Bel gerust of vul ons contactformulier in.