Werken aan weerbaarheid van Haagse jongeren. Een evaluatie van VIP & Mij (jr.)

18 oktober 2021

In de interventies ‘VIP’ en ‘Mij (jr.)’ worden jongeren en kinderen in het Haagse onderwijs weerbaarder gemaakt tegen invloeden met een mogelijke radicaliserende of polariserende werking. De jongeren gaan tijdens het project aan de slag met belangrijke thema’s als identiteit, grondrechten en hoe zij zich verhouden tot anderen. Ik heb samen met RadarAdvies en het Verwey-Jonker Instituut deze projecten geëvalueerd.

VIP, Mij en Mij jr. leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van de weerbaarheid van Haagse jongeren. De projecten hebben een positief effect op de kennis en de houding van deelnemers op fundamentele thema’s als identiteit, diversiteit en de Nederlandse Grondwet. Tegelijkertijd is er winst te behalen op het gebied van onder andere structuur en gedragsverandering. In het rapport doen we aanbevelingen voor de verdere doorontwikkeling van de interventies.

Voor de evaluaties is gebruik gemaakt van de ‘Toolkit evidence based werken ter preventie van radicalisering’ van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van SZW en de NCTV. We hebben o.a. onder 616 Haagse jongeren een vragenlijst afgenomen, met 41 leerlingen gesproken en bij 14 lessen geobserveerd. De toepassing van de ‘Toolkit evidence based werken’ geeft hele concrete handvatten voor het vergroten van de effectiviteit van de interventies.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport. Neem contact op met dr. Amy-Jane Gielen als je wilt weten hoe je de lessen uit dit onderzoek kunt gebruiken voor je eigen beleid.