Onderzoek interventies voor deradicalisering en disengagement van de Dienst Justitiële Inrichtingen

29 oktober 2021

In opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hebben ik in samenwerking met RadarAdvies een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het totaalaanbod van interventies voor deradicalisering en disengagement. Dit aanbod kan worden ingezet voor gedetineerden die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een terroristisch misdrijf en voor gedetineerden die signalen van radicalisering vertonen. Het onderzoek draagt bij aan de kennis over de inzet en werkzaamheid van het huidige interventie aanbod en biedt handvatten voor het (door)ontwikkelen én evalueren van interventies.

Conclusies zijn onder andere dat de kansen voor doorontwikkeling vooral liggen in het effectiever inzetten van het bestaande aanbod aan interventies, mede door vergroting van de bekendheid over deze interventies, zowel bij professionals als gedetineerden. Tevens doen we aanbevelingen over meer evidence based werken, bijvoorbeeld door het meer concreet maken van doelstellingen van interventies en het bieden van ondersteuning aan uitvoerders bij plan- en procesevaluaties.

We hebben het onderzoek uitgevoerd door middel van documentstudie, literatuurstudie, interviews en werksessies. In totaal zijn 54 respondenten geïnterviewd, waaronder uitvoerders van interventies (geestelijk verzorgers vanuit de DJI, Reclassering Nederland, het LSE en de Waag), gemeenten, professionals op de TA’s (terroristenafdelingen) en gedetineerden van de drie TA’s (Vught, Zwolle, de Schie).

We zijn verheugd dat we met dit onderzoek een bijdrage hebben kunnen leveren aan doorontwikkeling van het aanbod aan interventies en dat veel van onze aanbevelingen door de Ministers van Justitie en Veiligheid en Rechtsbescherming worden opgevolgd. 

Meer informatie

Contact

Wil je weten hoe je de lessen uit dit onderzoek kan gebruiken om effectiever beleid te maken? Neem dan contact met Dr. Amy-Jane Gielen op via het contactformulier.